İyi bir girişimci düşünce için 4 unsur

Bugün, kendi işinin sahibi olan birçok kişiye baktığımız zaman aslında “teknisyen” olduklarını görmekteyiz. Yaptıkları üretimi veya hizmeti iyi yapan ama girişimci düşünceye sahip olmayan… Peki girişimci düşünce ne demektir ve nasıl olmalıdır? Girişimci düşünce yaptığı işte aynı anda birden fazla konuyu düşünebilme ve strateji üretebilme becerisidir. Temelde 4 girişimci düşünce sıralayabiliriz.

Yenilikçi ve yaratıcı olma: Problemlere ve ihtiyaçlara yaratıcı, alışılmamış ve yeni çözümler aramayı ifade eder. Yaratıcı ve yenilikçi olması, yeni fikirleri geliştirmesi ve bunları uygulamaya koyması girişimciyi diğerlerinden ayıran en belirgin özelliklerdir.

Risk alma: Girişimcinin risk üstlenme şekli katma değer üretme sürecini etkileyen en önemli davranış türüdür. Tabii ki girişimci risk üstlenirken teknolojik değişim, pazar yapısı, kamusal düzenlemeler ve rekabet konularını inceleyip ona göre risk üstlenmelidir.

Öncü olma: Öncü olma, girişimciyi rakiplerinden öne geçirmede en önemli düşünce tarzıdır. Yine küçük girişimcinin büyük organizasyonlara göre en büyük avantajı da budur; fırsatları görüp, hızlı karar verebilme becerisi. Başkalarını takip etmek yerine yenilikçi fikri zaman kaybetmeden, rakiplerinden daha fazla vizyon sahibi olduğunun bilinciyle sorumluluk üstlenip, gerekli kararları alarak harekete geçmektir.

Rekabetçi düşünme: Rekabet, ilk etapta olumsuz çağrışım yapsa da, aslında girişimciyi geliştiren bir unsurdur. Girişimcilerin piyasada tutunabilmeleri için kaliteli ürün veya hizmet üretmelerine, verimli çalışmalarına ve tüketici odaklı olmalarına neden olur.

Kaynak: İşimiz Gücümüz İstihdam

Paylaş!

Düşüncelerinizi paylaşır mısınız?

css.php