4 Doğu Kentine Serka’dan Bin Yeni İstihdam

Serhat Kalkınma Ajansı sorumluluk alanındaki Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır’da 4 farklı destek programı kapsamında bin kişiye yeni istihdam yaratmayı hedefliyor. Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır’a yönelik faaliyet gösteren Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), 2010- 2011 dönemine ait toplam 17.3 milyon liralık bütçe ile bölge illerinde bine yakın kişiye istihdam yaratmayı hedefliyor.2010 yılı program döneminde 49 projeye 12 milyon TL destek sunan SERKA, bu yıl da onay aşamasında olan 4 farklı destek programıyla toplam 5.3 milyon TL bütçe ayırdı. Ajans, 2010 yılında KOBİ mali destek programında altyapı, gıda, inşaat, iş makinesi üretimi, konaklama, mobilya, plastik -PVC, süt ürünleri ve yem sektörlerine destek verdi. Bu yıl içinde 4 farklı destek programı uygulayacak olan SERKA, tarım, hayvancılık ve turizm sektörlerine ağırlık verilecek.

SERKA Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Tutar, 2010 yılı programlarında 49 proje için 500 kişilik istihdam öngördüklerini belirterek, “Henüz onay aşamasında olan 2011 de ise 4 farklı destek programı uygulayacağız. 2010-2011 yılı toplamında toplam 17 milyon 300 bin bütçe ile istihdam sayısı bine ulaşacaktır’ dedi. İlk mali destek çağrısına 12 milyon liralık bütçeyle çıktıklarını söyleyen Tutar, “Ajansımız 2010 senesi içerisinde İktisadi Gelişme Mali Destek Programı kapsamında Küçük Ölçekli Altyapı ve KOBİ’ler için iki farklı bileşen hayata geçirdi. Programa 146 KOBİ başvurusunun içinden başarılı bulunan 42 tanesi ile sözleşme yapıldı. Bunun neticesinde 7’si altyapı, 42’si KOBİ olmak üzere toplam 49 projeye altyapı, ürün ve iş geliştirme, kapasite arttırma alanlarında destek sağlanmış oldu. Proje teklifleri düzeyinde istihdam hedefi 500 kişi. Bu rakamların mevsimsel istihdamı da içerdiği biliniyor. Dolayısıyla projelerin uygulama safhası halen devam ettiğinden hedefin ne kadarının gerçekleştiğini söylemek şu an mümkün değil” şeklinde konuştu.

2011yılında da 2. Mali destek programına 5 milyon 300 bin TL lik bütçeyle 4 farklı destek programıyla girdiklerini anlatan Tutar, “Öncelikle bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmaları için teknik uzman desteği sağlanacak. Bölge potansiyelinin tespitinde kritik önem arz eden araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına da mali destek verilecek. Bu programlar kamu kurum kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler gibi kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik. Yine bölgemizdeki tarım, hayvancılık ve turizm sektörlerinde altyapı ihtiyaçlarını gidermek amacı ile Küçük Ölçekli Altyapı Programı da hayata geçirildi. Önümüzdeki aylarda ise özel sektörün heyecanla beklediği İktisadi Gelişme Mali Destek Programı ile bölgemizdeki KOBİ’lerin önem arz eden projelerine karşılıksız mali destek sağlanacak” açıklamasını yaptı.

Destekler Bölgede Kayıtdışılığı Azaltacak

Programın bölge kalkınmasına ve istihdama ciddi oranda katkı sağlayacağının altını çizen Tutar, ‘Mali destek programlarının işlevi bölgede faaliyet gösteren işletmelerin kapasite artırımı, yeni iş geliştirme, ürün geliştirme ve benzeri faaliyetlerini hayata geçirebilmeleri için gereken mali kaynağı aktarmak. Bu faaliyetler neticesinde istihdam artışı bekleniyor. Desteklerin bölgedeki kayıtdışılığın azaltılmasında ve önlenmesinde önemli bir tedbir olarak işlev görmesini hedefliyoruz. Bölge kalkınmasını çok katmanlı düşündüğümüzde mali desteklerin ekonomik büyüme ve hareketlenme için katalizör görevi yapması bekleniyor. Ancak, kalkınmanın beşeri ve kültürel boyutu, çevresel boyutu gibi diğer boyutları ise Ajansımızın kurduğu diğer eğitim ve işbirliği çalışmaları kapsamında aynı titizlikle ele alınıyor” diye konuştu.

Lojistik, Doğu’da Gelecek Vadeden Bakir Bir Alan

SERKA Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Tutar, bölgenin tarım-hayvancılık, turizm ve lojistik gibi sektörlerde ekonomik potansiyeli olduğunu belirterek, “Tarım ve hayvancılık içinde süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, içecek, un ve unlu mamuller, gofret ve bisküvi, meyve suyu, yem üretimi, bal paketleme gibi yatırım alanlarında faaliyet yürütülüyor. Sarıkamış’ta kış turizmi, Ağrı Dağı’nda spor, dağcılık öne çıkıyor. Ani Ören Yeri, Ağrı Dağı, İshak Paşa Sarayı kültür, Kars kent turizminde dikkati çekiyor. Lojistik ise gelecek vadeden bakir bir alan. Kars-Tiflis Demiryolu, Kars Lojistik Merkezi, Kars-Iğdır-Nahçıvan demiryolu projeleri bölgeyi lojistik üs haline getirecek. Bu projeler bölgenin Türkiye’nin Orta Asya ve Kafkasya’ya açılan kapısı olma konumunu pekiştirecek yatırımlar. Bölgede göç hızının yüksekliği nitelikli işgücünün azlığı, üretimde kullanılan girdilerin İstanbul gibi büyük pazarlardan geldiği için yüksek maliyetli olması ile sanayileşmenin gelişememesi gibi olumsuz yönler de var” diye konuştu.

Kaynak: Dünya Gazetesi

Paylaş!

Düşüncelerinizi paylaşır mısınız?

css.php